E-mail Print PDF

MUZEUL NAŢIONAL AL HĂRŢILOR ŞI CĂRŢII VECHI

 

 

 

REZULTATUL probei scrise

 

la concursul organizat în data de 27 iunie 2016

pentru ocuparea postului de Muzeograf gr. I/S în cadrul

Compartimentului Patrimoniu

 

 

Având în vedere prevederile art.30 alin 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probesi scrise

1.

ROZMARIN IOANA NICOLETA

91

ADMIS

 

Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 01 iulie 2016 , ora 1000 la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din  Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora, inspector de specialitate la Compartimentul Resurse Umane.

 

Afişat astăzi, 28 iunie 2016, ora 12.

 

 

Secretar,

Teodora Paşcanu

 

You are here Anunturi Concurs post de executie vacant Rezultatul probei scrise 27.06.2016