E-mail Print PDF

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul interviului

din data de 14 decembrie 2015

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de

Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Marketing Muzeal

 

 

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut la interviu

Rezultatul

interviului

1.

Bazac Dumitru Titus Felix

77

ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora inspector de specialitate Compartimentul Resurse Umane.

 

Afişat astăzi, 14 decembrie 2015, ora 1700

 

 

 

 

Secretar,

Paşcanu Teodora

You are here Anunturi Anunt nr.286/2011 Rezultatul interviului 14.12.2015