VIZIUNE>

MNHCV creează legături între patrimoniu – educație – cultură, între trecut și prezent. Muzeul Național al Hărții și Cărții Vechi va fi apreciat ca un centru pentru studiul și interpretarea lumilor și a istoriilor descrise de hărțile și de cărțile vechi, pus la dispoziția necondiționată a specialiștilor. MNHCV este și un muzeu al publicului pasionat de aventura cunoașterii care va trăi experienţe de învățare unice într-un spațiu muzeal experimental și creativ.

 

MISIUNE>

Prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunităţii, facem dintr-un muzeu cu o colecție unică în România o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul şi angajarea creativă. MNHCV este mai mult decât un muzeu, este un centru pentru studierea și reconsiderarea istoriei și a geografiilor lumii descrise de hărțile și cărțile vechi din colecție.

 

 

Direcții de acțiune, perioada 2017 - 2021:

  1. 1.Cercetare sistematică pentru crearea de conținut tematizat
  2. 2.Îmbogățirea și punerea în valoare a patrimoniului, inclusiv prin contribuția sectorului cultural creativ ce se va dezvolta în jurul muzeului, a comunității proxime și de specialiști
  3. 3.Educație muzeală care să transforme muzeul într-un spațiu de învățare permanentă, un mediu pentru inspirație care aduce laolaltă publicul, pentru a vedea și înțelege lumea din perspectiva hărților și a scrierilor vechi despre ea.
  4. 4.Redefinirea imaginii muzeului pentru descoperirea acelor elemente identitare care vor ajuta viziunea și misiunea instituției să își găsească argumentație și sens.

 

 

Obiective:

 

  1. 1.Asigurarea cadrului optim de dezvoltare organizațională printr-un management profesionist și eficient al colecției muzeului și al resurselor umane antrenate, reflectat în toate funcțiile de bază: conservare, restaurare, cercetare, valorificare, îmbogățire, educare etc.

1.1   să promoveze soluții sustenabile pentru îmbunătățirea accesului fizic și virtual la colecția muzeului;

1.2   dezvoltarea unui mediu intern potrivit pentru stimularea performanțelor profesionale, a inițiativei și a unei culturi organizaționale puternice în rândul angajaților;

1.3   îmbunătățirea statutului și a poziției muzeului în comunitatea locală și profesională prin oferirea unor modele și exemple de bună practică în conservarea, restaurarea și valorificarea colecției deținute.

 

  1. 2.Transformarea MNHCV într-un muzeu multifuncțional, accesibil și deschis interpretării istoriei conținute, relevate de patrimoniul deținut, dedicat experimentului în orice proces de valorificare a colecției și adept al participării publicului în dinamica și dezvoltarea sa permanentă.

2.1   Susținerea și întreținerea unui cadru optim pentru asigurarea excelenței în studierea, cercetarea și interpretarea colecției muzeului;

2.2   Deschiderea muzeului către public prin introducerea dimensiunii participative și experimentale în procesele de planificare și de conceptualizare expozițională;

2.3   Transformarea instituției într-un spațiu de învățare permanentă și de activare a unor valori sociale care să îl definescă în raport cu comunitatea locală/proximă

2.4   Dezvoltarea unor studii de profil al vizitatorului care să indice noi activități și proiecte manageriale și să furnizeze indicii viabile cu privire la metodele de dinamizare a muzeului

2.5   Realizarea unei sistem de comunicare eficientă între muzeu și public actualizat în timp real în funcție de dinamica relaționărilor și de nevoile de informare ale vizitatorilor

 

  1. 3.Transformarea muzeului într-un spațiu al inovației culturale prin dezvoltarea unui mediu creativ constituit din specialiștii muzeului, sectorul creativ local și beneficiari, contributori.

3.1 Realizarea unei agende de digitizare a patrimoniului muzeului;

3.2 Utilizarea eficientă a voluntarilor într-o parte din activitățile muzeului prin dezvoltarea unei strategii dedicate;

3.3 Consolidarea unei alianțe strategice de creștere între principalii actori care relaționează și interacționează cu muzeul – autoritățile locale și centrale, comunitățile creative, contributori, sponsori;

3.4. Apropierea muzeului de comunitățile creative locale în procesul de inovare la nivelul serviciilor și al produselor puse în slujba valorificării colecției muzeului.

 

 

Valori: Grija pentru patrimoniu, Educaţia pe tot parcursul vieţii, Dialogul şi Implicarea, Incluziunea şi diversitatea socială, Reprezentativitatea colecțiilor, Calitatea în defavoarea cantității.

 

 

You are here Despre Muzeu Misiune, viziune, valori