Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Etichetă: promovare

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul organizat în data de 19 iunie 2020 în vederea promovării în gradul imediat superior a personalului de specialitate din cadrul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi  Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractu [...]