Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultate examene promovare pe post

 Centralizator nominal

al rezultatului examenului organizat pentru promovarea în grad imediat superior

pentru personalul de specialitate din cadrul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

 

Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultatul final
1. Haşegan Despina Teodora 100 PROMOVAT
2. Marcel Aciocoiţei 95 PROMOVAT

 

Data: 14.07.2020