Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Drepturile salariale

MUZEUL NAŢIONAL AL HĂRŢILOR ŞI CĂRŢII VECHI 

 

DREPTURI DE NATURĂ SALARIALĂ LA

30 SEPTEMBRIE 2020 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei conform Legii-cadru 153/2017 Grad/treaptă Nivelul studiilor Salarii de bază

30.09.2020

1. Manager II S 10.592
2. Contabil Şef II S 7.828
3. Sef Birou II S vacant
4. Conservator IA S 6.870
5. Muzeograf IA S 7.100 exercitare functie de conducere cu caracter temporar
6. Muzeograf I S 6.046+950 titlu de doctor
7. Muzeograf II S 5.190
8. Referent de specialitate II S 5.174
9. Consilier Juridic IA S vacant
10. Referent IA M 4.728
11. Consilier I S 5.541
12. Tehnician merceolog IA M 4.918
13 Casier M 4.669

 

 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 fiecare angajat din cadrul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi va beneficia de o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere de vacanță, în cuantum de 1.450 lei.

 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 personalul angajat din cadrul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi beneficiază, lunar, de indemnizația de hrană în valoare de 347 lei, care se plătește odată cu drepturile salariale și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară celei în care se face plata.

 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlu științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. Astfel, potrivit prevederilor srt. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018, cuantumul acestei indemnizații, pentru anul 2019, este de 950 lei.