Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Drepturile salariale

DREPTURI DE NATURĂ SALARIALĂ LA

30 MARTIE 2018 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei conform Legii-cadru 153/2017 Grad/treaptă Nivelul studiilor Salarii de bază

30.03.2018

1. Manager II S 8.247
2. Contabil Şef II S 5.670
3. Bibliograf I S vacant
4. Conservator I S 2.433-2.583
5. Muzeograf I S 4.382
6. Muzeograf I S 4382+950 titlu de doctor
7. Muzeograf II S 2.915
8. Referent de specialitate III S 2.415
9. Consilier Juridic IA S vacant
10. Referent IA M 2.356
11. Inspector de specialitate I S 3.632
12. Contabil IA M 2.356
13 Casier M vacant