Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Anunț selecție proiect Erasmus

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi (MNHCV) anunță demararea procedurii de selecție în cadrul proiectului de mobilitate nr. ref. 2022-1-RO01-KA121-ADU-000068239, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ (2021-2027), Acțiunea-cheie 1, organizații acreditate în domeniul „Educația Adulților”, cu o valoare a finanțării de 24.100 Euro, ce va fi implementat până la 31 august 2023.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea organizațională a MNHCV prin atingerea obiectivelor în ceea ce privește dezvoltarea competențelor în aria educația adulților a staff-ului MNHCV.

Obiectivele acestui proiect vor fi atinse prin invitarea unor experți străini pentru a susține cursuri, workshopuri sau traininguri pentru staff-ul muzeal, și prin participarea personalului MNHCV (angajați, voluntari, colaboratori) la cursuri de formare și stagii de observare participativă în domeniul educației adulților.

În vederea atingerii obiectivelor, MNHCV anunță demararea procesului de selecție pentru 12 participanți în mobilitățile externe aferente proiectului, astfel:
7 participanți pentru curs de 5 zile în domeniul ghidării adulților – Association of European Jewish Museums, Olanda – Perioada de desfășurare: 12-16 iunie 2023
5 participanți pentru 4 zile observare participativă în domeniul educatiei adultilor si educatiei muzeale, la Muzeul Plantin Moretus Belgia – Perioada de desfășurare: 1-4 iunie 2023

Sunt asigurate prin bugetul proiectului: transport (până la limita de 275 Euro), diurnă (160 Euro/zi), mentorat, suport organizațional, materiale de promovare.

Condiții cerute participanților:
Vârsta minimă 18 ani;
Existența unei relații contractuale cu MNHCV (contract de muncă/convenție sau contract de voluntariat);
Acordul șefului ierarhic;

Criterii de selecție a participanților:
Relevanța atribuțiilor postului cu tematica stagiului;
Posibilitatea implicării în ateliere dedicate beneficiarilor adulți;
Motivația;
Cunoașterea limbii engleze (cel puțin nivel mediu);

Aplicanții care nu au mai participat la cursuri structurate și stagii de observare participativă prin programul Erasmus +, precum și aplicanții care se confruntă cu oportunități reduse au prioritate la selecție.

Participanții selectați vor semna un contract cu MNHCV prin care se angajează să participe activ la toate activitățile din cadrul proiectului (instruiri/pregătire mobilitate, stagiu de observare participativă/ curs structurat, cursuri de formare, ateliere, promovare și diseminare). Totodată, MNHCV va acoperi, în limitele bugetului aprobat, costurile de transport, cazare, masă, instruire și ateliere.

Calendarul selecției participanților:
11-23 aprilie 2023: Transmiterea aplicațiilor (scrisoare de intenție, din care să rezulte și motivația, precum și acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Curriculum Vitae în format Europass, ambele în limba română), în format electronic, la e-mail: ioana.zamfir@muzeulhartilor.ro
2 mai 2023: selecția și contactarea aplicanților selectați.

Notă:
Aplicanții vor specifica în subiectul mesajului transmis prin e-mail și în scrisoarea de motivație pentru ce stagiu aplică (curs sau observare participativă)!

Pentru că stagiile se pot desfășura individual și în grup, în diferite locații/organizații, procesele de aplicare și selecție / termenele acestora pot suferi modificări, aceste procese fiind considerate încheiate odată cu semnarea contractului cu ultimul participant!

MNHCV nu percepe nicio taxă aplicanților/ participanților la activitățile proiectului, iar egalitatea de șanse și echilibrul de gen sunt principii de bază în selecția grupului țintă.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi din București, str Londra 39, la adresa de e-mail: ioana.zamfir@muzeulhartilor.ro