Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Utilitatea didactică a hărților…

Conferintele MNHCV

Joi, 27 septembrie, de la ora 18:00, vă invităm la conferința Utilitatea didactică a hărților în predarea istoriei medievale la universitate, susținută de istoricul Radu Mârza de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Comunicarea pornește de la premisa importanței cadrului geografic și natural în care se desfășoară procesele și fenomenele istorice. Pentru aceasta, cunoașterea geografiei – regionale, a României, a Europei Centrale și de Răsărit, a Europei în general etc. –  este fundamentală. Instrumentul principal pentru a dobândi această cunoaștere este harta.

În calitate de cadru didactic universitar cu două decenii de experiență, Radu Mârza observă permanent scăderea graduală a cunoștințelor geografice ale studenților, astfel că în cadrul cursurilor pe care le predă și a seminariilor pe care le susține pune un mare accent pe cunoașterea în teritoriu (”pe hartă”) a evenimentelor și proceselor istorice despre care se discută, unde harta este un instrument nelipsit.

Comunicarea va prezenta câteva dintre hărțile folosite uzual și care vor fi comentate din punct de vedere al informației geografice, precum și al încărcăturii istorice a materialului cartografic.

Radu Mârza este conferențiar univ. dr. la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie. Predă cursuri de ”Istoria Bizanțului”, ”Istoria culturală a călătoriei și turismului”, ”Slavi și slavonism în istoria medievală și premodernă a românilor”. Este preocupat de istoria istoriografiei românești, istoria Europei Centrale, istoria Balcanilor, istoria slavilor, istoria călătoritului, cartofilie. A publicat The History of Romanian Slavic Studies. From the Beginnings until the First World War,Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, 2008, 624 p., Romanian Historians and Propaganda (1914-1946). The Case of Transylvania, Translation from Romanian by Carmen-Veronica Borbély, Bratislava, 2014.