Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Eminescu in artele grafice contemporane – 130 ani

Expozitie temporara

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi în parteneriat cu PostModernism Museum prezintă în perioada 16 ianuarie – 3 februarie 2019 expoziţia  Eminescu în artele grafice contemporane – 130 ani.  Accesul în expoziţie este inclus în biletul de vizitare.

Pe data de 19 ianuarie, între orele 11:00 şi 13:00, publicul este invitat la evenimentul de deschidere, ce va include un tur ghidat susţinut de curatorul expoziţiei Cosmin Năsui şi discuţii. La acest eveniment acesul este gratuit.

Expoziția Eminescu în artele grafice contemporane – 130 ani prezintă o selecție de opere de artă inspirate de scrierile poetului  și o selecție de ediții ale operelor sale (unele bibliofile) ilustrate de artiști români. Sunt reunite astfel lucrări de grafică dedicate creației eminesciene semnate de artiștii: Nicolae Alexi, Aurel Bulacu, Constantin Baciu, Mircia Dumitrescu, Ligia Macovei, Tiberiu Nicorescu, Ion Panaitescu, Vasile Socoliuc, Done Stan, Mihu Vulcănescu și ilustrații de carte.

Expoziţia face parte din proiectul Eminescu în artele grafice contemporane – 130 ani şi explorează rolul operei eminesciene în creația artiștilor vizuali din România. Proiectul are și o componentă de cercetare a semnificației specifice acordate poetului național în funcție de perioadele istorice și politice în domeniile artelor vizuale. În această privință vor fi realizate patru video documentare cu istorici și critici literari și istorici și critici de artă, disponibile pe canalul de YouTube al Modernism.ro.

Scopul proiectului este de a explora expozițional modalitățile în care pe de-o parte opera lui Mihai Eminescu este o sursă de inspirație pentru artiștii vizuali și pe de altă parte de a reflecta asupra modului în care mitul poetului național este perceput și redat artistic în funcție de diferitele perioade istorice.

Eminescu între comunism și democrație
1989 a însemnat Anul Eminescu (anul centenarului) totodată și anul căderii comunismului în România. În multitudinea de manifestări culturale și expoziții organizate atunci, artiștii grafici români și-au adus contribuția prin realizarea unui grupaj de lucrări dedicate poetului național. Artiști precum Done Stan, Mircia Dumitrescu, Ligia Macovei, Constantin Baciu, Nicolae Alexi, Aurel Bulacu, Ion Panaitescu, Tiberiu Nicorescu, Vasile Socoliuc au realizat gravuri pentru operele eminesciene. Între activitățile publicistice ale anului 1989 menționăm aici albumul editat de Petre Popescu Gogan, „Ecouri eminesciene în arta plastică”, Editura Meridiane 1989, o lucrare de referință ce conține un inventar exhaustiv al lucrărilor de artă inspirate de opera eminesciană.

Acest proiect cultural este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.