Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Geografii Greciei Antice în secolele VI-IV a. Chr. Cosmografia vechilor greci până în epoca elenistică.

Conferintele MNHCV

Comunicarea se va referi la concepţia geografică a logografilor greci ionieni asupra lumii cunoscute (ο̕ικουμένη). Se va discuta mai ales asupra ideilor şi conceptelor geografice greceşti antice, aşa cum apar ele din fragmentele păstrate ale operelor lui Scyklax din Caryanda, Hekataios din Milet, sau Ktesias din Knidos, dar şi în Istoriile lui Herodot din Halicarnass.

Ne vom oferi şi la operele pierdute anterioare perioadei studiate, precum harta lumii (kosmographia/κοσμογραφία) lui Anaximandros ori la referinţele mitologico-cosmografice care apar în Theogonia lui Hesiod sau în poemele lui Homer, Iliada şi Odiseea. De asemenea, vom discuta şi despre primii istorici antici ai lui Alexandru cel Mare şi la reflectarea informaţiilor date de către aceştia în operele lui Eratosthenes şi Strabon (deşi aceşti autori ies din cadrul strict cronologic al perioadei secolelor VI-IV a. Chr.).

Dl. Dr. Dan-Tudor Ionescu este asistent de Cercetare Ştiinţifică la Biroul de Informare Bibliografică Cercetare Multidisciplinară al Bibliotecii Metropolitane din Bucureşti (fost Cercetător Ştiinţific III al fostului Institut de Studii Orientale Sergiu Al-George)