Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Programe Learning by Teaching

Călători alături de marii exploratori. Istorie, descoperiri, experimente

Atelierele  își propun să prezinte marile descoperiri geografice şi personalitățile care au contribuit la realizarea acestora. Ne folosim de cărți de povești, jurnale de călătorie, atlase geografice, albume de artă şi enciclopedii relevante pentru subiectul ales şi desfăşurăm activități practice pentru a înţelege modul în care sunt realizate hărţile, cum funcţionează anumite instrumente de orientare în spaţiu sau cum trebuie păstrate mostrele din natură. Poveştile îi introduc pe copii într-o atmosferă relaxantă, iar experimente ştiințifice îi ajută să se concentreze astfel încât să fie pregătiţi să înţeleagă informaţiile primite. Modalitățile distractive prin care stimulăm creativitatea și gândirea logică a copilului de vârstă preșcolară și școlară sunt foarte importante pentru formarea primelor deprinderi necesare viitorului adult. Promovăm învățarea prin investigare și experiment în muzeu pentru completarea metodelor tradiționale de predare.

Obiective educaționale:
1.Îmbogățirea cunoștințelor și trezirea interesului pentru cultură, știință și tehnică;
2.Învățarea prin joc și joacă, o învățare interactivă;
3.Încurajarea copiilor să experimenteze, să-și pună întrebări și să caute răspunsul la întrebări;
4.Promovarea interdisciplinarității și stimulării creativității copiilor;
5.Folosirea simțului practic și creativ;
6.Stimularea muncii în echipă a copiilor prin activităţile de grup;
7.Eficientizarea procesului instructiv-educativ și modelarea personalităţii copiilor ţinând cont de nevoia de consolidare a legăturii dintre educația școlară și cea extrașcolară.

Profesorii însoțitori vor primi fișele de ateliere și adeverințe pentru dosarele individuale.

În cazul în care doriți un atelier cu alt topic decât cele prezentate de noi vă rugăm să ne anunțați!

Activităţile au loc pe bază de programare la adresa educatie@muzeulhartilor.ro

Vărsta: între 4 şi 14 ani
Număr participanți: minimum 7, maximum 20 copii
Tarif: 17 lei / copil pentru 1 atelier
Durata: o oră