Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat examen promovare

REZULTAT EXAMEN DE PROMOVARE

în grad profesional imediat superior

organizat în data de 19.06.2020

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Structura Punctaj Rezultat
1. Păunoiu Călugăru Elena Conservator IA Birou Patrimoniu 98,33

Promovat

 

 

 

 

Afişat azi 23 iunie 2020, ora 10.