Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat selecție dosare, 17.02.2020

MUZEUL NAŢIONAL AL HĂRŢILOR ŞI CĂRŢII VECHI

 

REZULTATUL

 

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de Casier/M în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate-Salarizare şi Consilier Juridic gr. IA/S în cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Registratură

 

 

Având în vedere prevederile art.19 şi art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru postul vacant de:

 

  • Casier/M în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate-Salarizare, astfel:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Observaţii
1.  Oprea Lenuţa Admis

 

  • Consilier Juridic gr. IA/S în cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Registraturănu s-a înscris nici o persoană

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor (doamna Paşcanu Teodora, inspector de specialitate Compartiment Juridic, Resurse Umane, Registratură) în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, respectiv până la data de 18 februarie 2020, ora 12.

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul şi pe pagina de internet a Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Afişat astăzi, 17 februarie 2020, la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi şi pe pagina de internet a instituţiei www.muzeulhartilor.ro (Secţiunea Anunţuri).

Secretar,

Teodora Paşcanu