Museum opening hours: Wednesday - Sunday 10:00 - 18:00

Londra 39 str

district 1, Bucharest

(Română) Călători către Antarctica. Program online în expoziția Călătorie spre Sud