Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Misiune, Viziune, Valori

Misiune, Viziune, Valori

VIZIUNE: MNHCV creează legături între patrimoniu, educație și cultură, între trecut și prezent. MNHCV este un muzeu al celor pasionați de aventura cunoașterii, care vor trăi experienţe de învățare unice, într-un spațiu muzeal creativ.

MISIUNE: Prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate unui public divers, facem dintr-un muzeu cu o colecție unică în România o instituție atractivă pentru public și relevantă pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul, incluziunea şi implicarea creativă.

Direcții de acțiune, perioada 2021 – 2026:

  1. Cercetarea și valorificarea sistematică a colecției
  2. Educație muzeală care să transforme muzeul într-un spațiu de învățare permanentă, un mediu pentru inspirație care aduce laolaltă oameni cu diferite stiluri de învățare, din rândul segmentelor definite ca priorități
  3. Creșterea vizibilității muzeului
  4. Refacerea expunerii permanente, extinderea muzeului

Obiective:

  1. Obiectiv general: Asigurarea cadrului optim de dezvoltare instituțională
  1. Obiectiv general: Transformarea MNHCV într-un muzeu accesibil și deschis, incluziv, dedicat experimentului în orice proces de valorificare a colecției, promovarea rolului educativ al Muzeului în societate
  1. Obiectiv general – Constituirea, cercetarea, inventarierea, digitizarea, valorificarea și protejarea patrimoniului
  1. Obiectiv general – Atragerea de fonduri nerambursabile pentru programele instituției și creșterea ponderii veniturilor proprii și a sponsorizărilor și implementarea unor strategii de marketing pentru o bună promovare a instituției

Valori: Grija pentru patrimoniu, educaţia pe tot parcursul vieţii, dialogul şi implicarea, incluziunea şi diversitatea socială, reprezentativitatea colecțiilor, calitatea în defavoarea cantității.