Museum opening hours: Wednesday - Sunday 10:00 - 18:00

Londra 39 str

district 1, Bucharest

Rezultat final concurs august 2017

Centralizator nominal

al rezultatului concursului organizat pentru ocuparea postului vacant  

de Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu

 

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. Anghel Silviu 92 94,66 93,33 ADMIS

 

Data: 10.08.2017