Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Echipa

Echipa

Personalul muzeului este organizat în următoarele structuri: compartimentul Patrimoniu, compartimentul Marketing muzeal și Comunicare, comparimentul de Resurse Umane, compartimentul Financiar, contabilitate, salarizare. Muzeul este condus de un manager general și un contabil șef.

Conducere:
Manager: Cristina Toma
Declarație de avere 2019
Declarație de interese 2019
Declarație de avere 2018
Declarație de avere 2017
Declarație de interese 2018
Declarație de interese 2017

Contabil șef: Florentin Mocanu
Declarație de avere 2019
Declarație de interese 2019
Declarație de avere 2018
Declarație de avere 2017
Declarație de interese 2018
Declarație de interese 2017

Compartimente Patrimoniu:
Elena Păunoiu – conservator I S
Marcel Aciocoiței – conservator I S
Ioana Zamfir – muzeograf II
Silviu Anghel – muzeograf I S

Compartimentul Marketing Muzeul și Comunicare:
Raluca Ilie – referent de specialitate III S
Despina Hașegan – muzeograf I S/ educație muzeală

Compartimentul Resurse Umane:
Inspector de specialitate
Diana Niculae – referent I A M

Compartimentul Financiar, Contabilitate și Salarizare:
Cătălina Stan – contabil