Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

A N U N Ţ Examen de promovare

 

A N U N Ţ

Examen de promovare pe propriul post în gradul imediat superior pentru personalul contractual de execuţie din cadrul MNHCV

 

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi organizează în data de 15.01.2018 , ora 10 la sediul său din Bucureşti, sector 1, Str. Londra nr.39, examen de promovare în grad a personalului contractual de execuţie, astfel :

  • Muzeograf gr II/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu

 

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise în data de 15.01.2018 ora 10 sediul său din Bucureşti, sector 1, Str. Londra nr.39.

 

Condiţii de participare:

– pentru a putea participa la examenul de promovare în gradul imediat superior candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „corespunzător” în raportul de evaluare a perioadei de stagiu

Bibliografie:

Legea nr. 311/ 2003, legea muzeelor și colecțiilor publice

Hotărârea nr 1546/ 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

Margot Wallace, “Writing for Museums”, Rowman & Littlefield, London 2014.

Paul Cernovodeanu, “Călători străini despre ţările române”, Editura Ştiinţifică, 1970.

Bounia, A 2014 Codes of Ethics and Museum Research”. Journal of Conservation and Museum Studies, 12(1): 5.

Federico Ferretti, “Pioneers  in  the  History  of  Cartography:  the  Geneva  map  collection  of  Élisée  Reclus and Charles Perron” Journal of Historical Geography, 43 (2014)  http://dx.doi.org/10.1016/j.jhg.2013.10.025.

ICOM, 2017, ISBN 978-92-9012-420-7, ICOM Code of Ethics for Museums.

Christina Kreps “Appropriate museology and the new museum ethics” Nordisk Museologi 2015, 2.

General Iannescu, Misiunea muzeului cartografic al S. R. R. G, Buletinul Societății Regale Române de Geografie, (1916-1918), tomul XXXVII.

Marstine, Janet 2011. “The contingent nature of the new museum ethics.” In Janet Marstine (ed.). Routledge Companion to Museum Ethics. Redefining Ethics for the Twenty-First Century Museum. London: Routledge.

 

Pentru înscrierea la examenul de promovare candidatul va prezenta un dosar de examen care conţine următoarele documente:

-cerere de înscriere la examen adresată mangerului;

– adeverinţă eliberată de Compartimentul Reurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează, precum şi adeverinţa din care rezultă că angajatul nu se află sub o sancţiune;

– copie raport de evaluare a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant