Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Apel de proiecte de educație muzeală

Apel de proiecte

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi lansează un apel de proiecte de educație muzeală pentru perioada noiembrie – decembrie 2017. Propunerile sunt aşteptate până pe data de 19 noiembrie 2017.

Prin acest apel de proiecte, muzeul își propune să valorifice patrimoniul propriu prin activităţi destinate celor mai tineri vizitatori, să faciliteze accesul la cultură copiilor şi adolescenţilor şi să sprijine dezvoltarea unor programe de calitate, în colaborare cu organizații cu profil cultural-educativ, artiști independenți, specialiști în domenii conexe educației și culturii.

MNHCV oferă cadrul de desfăşurare, instrumentele de documentare necesare pentru realizarea activităţilor şi sprijină organizarea unui număr de 8 – 10 programe educative (reunind peste 100 de copii şi adolescenţi).

Tema proiectelor trebuie să fie în legătură cât mai strânsă cu specificul şi patrimoniul muzeului, dar şi cu evenimentele speciale ale lunii decembrie. Activităţile pot fi desfăşurate de miercuri până duminică şi se pot adresa grupurilor şcolare şi familiilor cu copii.

Propunerea de proiect trebuie să conțină:
– Descrierea programului / atelierului / activităţii, tema şi obiectivele;
– Public ţintă, categorii de vârstă;
– Număr de programe / ateliere;
– Necesar de materiale – cu atenţionare legată de necesitatea desfăşurării tuturor activităţilor în spaţiul muzeului, doar cu materiale de lucru solide, non-toxice, etc;
– Buget şi preţ per participant, dacă este cazul;
– Responsabil de proiect, membrii echipei (cu CV-uri ataşate)

Redactare:
Documentul trebuie să cuprindă între 3 și 5 pagini, TNR 12, spațiere 1,5. La acest document se pot atașa anexe de imagini şi alte documente relevante.
Proiectul trebuie să aibă în vedere respectarea normelor de conservare aferente obiectelor de patrimoniu ale muzeului, programul de funcționare, precum și regulamentul de funcționare al muzeului.
Activitățile propuse nu trebuie să aducă, în niciun fel, atingeri imaginii Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, partenerilor acestuia, drepturilor omului, sau să conţină elemente cu caracter ofensator sau illegal.
Proiectele vor avea scop cultural-educativ și non-comercial.
Propunerile pot fi transmise online la adresa educatie@muzeulhartilor.ro, sau pot fi depuse în format tipărit la sediul muzeului, Strada Londra nr.39, sector 1, Bucureşti, până pe data de 19 noiembrie 2017.
Lista proiectelor acceptate va fi anunțată în secțiunea „Anunțuri” a site-ului muzeului până la data de 24 noiembrie 2017.
Pentru informații suplimentare: educatie@muzeulhartilor.ro