Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat selecție dosare – august 2017

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu 

 

Având în vedere prevederile art.19 şi art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru postul vacant de:

 

  • Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu,astfel:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Observaţii
1.  Silviu Anghel  Admis Prezintă cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor (doamna Paşcanu Teodora, inspector de specialitate Compartiment Resurse Umane) în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, respectiv până la data de 26 iulie 2017, ora 14.

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Afişat astăzi, 25 iulie 2017, la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi şi pe pagina de internet a instituţiei www.muzeulhartilor.ro (Secţiunea Anunţuri).

Secretar,

Teodora Paşcanu