Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultatele concursului

Rezultatele

 concursului organizat pentru ocuparea posturilor de execuție vacante  

de muzeograf gr. I/S și supraveghetor muzeu M în cadrul

Compartimentului Educație Muzeală, Comunicare

 

Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Educație Muzeală, Comunicare

Nr. crt. Cod identificare candidat* Punctaj proba scrisă Punctaj interviu  Punctaj final Rezultatul final
1. 168  87,16  80  83,58 ADMIS
2. 171  56,50  60  58,25  RESPINS

* cod identificare candidat este numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs

Supraveghetor muzeu M în cadrul Compartimentului Educație Muzeală, Comunicare

Nr. crt. Cod identificare candidat* Punctaj proba scrisă Punctaj interviu  Punctaj final  Rezultatul final
1. 160  93,33 84,66  88,99  ADMIS

Afișat astăzi 30.03.2023 ora 14:05