Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat selecție dosare angajare – iunie 2017

REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de Muzeograf gr. I/S, Muzeograf DB/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Marketing Muzeal

 

Având în vedere prevederile art.19 şi art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru postul vacant de:

  • Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu, astfel:
Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Observaţii
1. Prudhomme Ştefania-Liliana Admis Prezintă cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
  • Muzeograf DB/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu
Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Observaţii
1. Şuşnea Ana Admis Prezintă cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
2. Ioana Zamfir Admis
3. Banciu Claudia Admis
4. Ovidiu Luca Admis
5. Grama Eugen Admis Prezintă cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
  • Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Marketing Muzeal
Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Observaţii
1. Despina Teodora Haşegan Admis

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor (doamna Paşcanu Teodora, inspector de specialitate Compartiment Resurse Umane) în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, respectiv până la data de 12 iunie 2017, ora 14.

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Afişat astăzi, 09 iunie 2017, la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi şi pe pagina de internet a instituţiei www.muzeulhartilor.ro (Secţiunea Anunţuri).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *