Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Drepturile salariale

MUZEUL NAŢIONAL AL HĂRŢILOR ŞI CĂRŢII VECHI

 DREPTURI DE NATURĂ SALARIALĂ LA

31 MARTIE 2022 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei conform Legii-cadru 153/2017 Grad/

treaptă

Nivelul studiilor Salarii de bază

31.03.2022

Indemnizaţie de hrană cf.art. 18 din Legea cadru n. 153/2017

 

1. Manager II S 10.592 347
2. Contabil Şef II S 7.282 347
3. Șef Birou II S 7.100 347
4. Conservator IA S 6.870 347
5. Conservator II S 4.828 347
6. Muzeograf IA S vacant 347
7. Muzeograf II S 5.190 347
8. Muzeograf I S 5.758 347
9. Referent de specialitate II S 5.174 347
10. Consilier Juridic IA S vacant
11. Referent IA M 4.728 347
12. Consilier I S 5.541 347
13. Tehnician merceolog IA M 4.918 347
14. Casier M 4.669 347

 

Notă:

În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie , cuantumul brut al salarilor de bază/soldelor/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul muzeului se menţine la acelaşi nivel cu cel care s-a acordat în luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii potrivit prevederilor art. I alin 1 din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2022, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021. Prin urmare, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 personalul angajat din cadrul muzeului beneficiază, lunar, de indemnizația de hrană în valoare de 347 lei, care se plătește odată cu drepturile salariale.