Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Drepturile salariale

MUZEUL NAŢIONAL AL HĂRŢILOR ŞI CĂRŢII VECHI

DREPTURI DE NATURĂ SALARIALĂ LA

31 martie 2024

                                                                                                                       

Nr. crt. Denumirea funcţiei conform Legii-cadru 153/2017 Grad/

treaptă

Nivelul studiilor Salarii de bază

31.03.2024

Indemnizație titlu științific

de doctor/CFP

Indemnizaţie de hrană cf.art. 18 din Legea cadru n. 153/2017

 

OBS.
1. Manager I S 13.082 347
2. Contabil Şef II S vacant 347
3. Sef Birou II S 7.455 347
4. Conservator IA S 7.214 347
5. Conservator II S 5.723 347
6. Muzeograf I S 6.047 950 347 titlu științific

de doctor

7. Muzeograf II S 5.724 347
8. Muzeograf I S 6.046 347
9. Referent de specialitate II S 5.571 347
10. Consilier Juridic IA S vacant 347
11. Supraveghetor muzeu M 3.794 347
12. Consilier I S 5.964 596 347 CFP
13. Tehnician merceolog IA M 5.164 347
14. Casier M 4.902 347

 

Notă:

Conform art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, „prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare, se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.”

În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.                                                                      

În anul 2024, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, cuantumul indemnizației pentru titlu științific de doctor, pentru anul 2024, se menține la 950 lei.            

În anul 2024, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2023. Prin urmare, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 personalul angajat din cadrul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi beneficiază, lunar, de indemnizația de hrană în valoare de 347 lei, care se plătește odată cu drepturile salariale.

 

31 martie 2023 

Nr. crt. Denumirea funcţiei conform Legii-cadru 153/2017 Grad/

treaptă

Nivelul studiilor Salarii de bază

31.03.2023

Indemnizaţie de hrană cf.art. 18 din Legea cadru n. 153/2017

 

1. Manager I S 10.592 347
2. Contabil Şef II S 7.282 347
3. Șef Birou II S 7.100 347
4. Conservator IA S 6.870 347
5. Conservator II S 5.190 347
6. Muzeograf I S vacant
7. Muzeograf II S 5.451 347
8. Muzeograf I S 5.758 347
9. Referent de specialitate II S 5.306 347
10. Consilier Juridic IA S vacant
11. Supraveghetor muzeu M vacant
12. Consilier I S 5.541 347
13. Tehnician merceolog IA M 4.918 347
14. Casier M 4.669 347

 Notă:

„Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăşi valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.”, în conformitate cu dispozițiile art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În anul 2023, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, cuantumul indemnizației pentru titlu științific de doctor, pentru anul 2023, se menține la 950 lei.      

În anul 2023, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2022. Prin urmare, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 personalul angajat din cadrul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi beneficiază, lunar, de indemnizația de hrană în valoare de 347 lei, care se plătește odată cu drepturile salariale.

 

DREPTURI DE NATURĂ SALARIALĂ LA

30 septembrie 2022 

Nr. crt. Denumirea funcţiei conform Legii-cadru 153/2017 Grad/

treaptă

Nivelul studiilor Salarii de bază

31.03.2022

Indemnizaţie de hrană cf.art. 18 din Legea cadru n. 153/2017

 

1. Manager I S 10.592 347
2. Contabil Şef II S 7.282 347
3. Sef Birou II S 7.100 347
4. Conservator IA S 6.870 347
5. Conservator II S 4.828 347
6. Muzeograf IA S vacant 347
7. Muzeograf II S 5.451 347
8. Muzeograf I S 5.758 347
9. Referent de specialitate II S 5.306 347
10. Consilier Juridic IA S vacant
11. Referent IA M vacant 347
12. Consilier I S 5.541 347
13. Tehnician merceolog IA M 4.918 347
14. Casier M 4.669 347

 Notă:

În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie , cuantumul brut al salarilor de bază/soldelor/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul muzeului se menţine la acelaşi nivel cu cel care s-a acordat în luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii potrivit prevederilor art. I alin 1 din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2022, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021. Prin urmare, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 personalul angajat din cadrul muzeului beneficiază, lunar, de indemnizația de hrană în valoare de 347 lei, care se plătește odată cu drepturile salariale.

 DREPTURI DE NATURĂ SALARIALĂ LA

31 MARTIE 2022 

Nr. crt. Denumirea funcţiei conform Legii-cadru 153/2017 Grad/

treaptă

Nivelul studiilor Salarii de bază

31.03.2022

Indemnizaţie de hrană cf.art. 18 din Legea cadru n. 153/2017

 

1. Manager II S 10.592 347
2. Contabil Şef II S 7.282 347
3. Șef Birou II S 7.100 347
4. Conservator IA S 6.870 347
5. Conservator II S 4.828 347
6. Muzeograf IA S vacant 347
7. Muzeograf II S 5.190 347
8. Muzeograf I S 5.758 347
9. Referent de specialitate II S 5.174 347
10. Consilier Juridic IA S vacant
11. Referent IA M 4.728 347
12. Consilier I S 5.541 347
13. Tehnician merceolog IA M 4.918 347
14. Casier M 4.669 347

Notă:

În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie , cuantumul brut al salarilor de bază/soldelor/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul muzeului se menţine la acelaşi nivel cu cel care s-a acordat în luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii potrivit prevederilor art. I alin 1 din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2022, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021. Prin urmare, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 personalul angajat din cadrul muzeului beneficiază, lunar, de indemnizația de hrană în valoare de 347 lei, care se plătește odată cu drepturile salariale.