Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Etichetă: concurs angajare

  A N U N Ţ privind concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de Auditor gr. II/S, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern, Consilier juridic IA/S în cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Registratură şi Casier M în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate Salarizare   În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tem [...]